Akció!
Bradolife_100_ml_gel

A kép csak illusztráció

Bradolife higiénés alkoholos kézfertőtlenítő gél – 100 ml

1,399 Ft 599 Ft

Termékleírás

Víz nélkül tisztító és fertőtlenítő gél. Nem csak a jól ismert baktériumokkal, de a gombákkal és a vírusokkal szemben is védelmet nyújtó készítmény. 100 ml-es kiszerelése miatt praktikus.

Jellemzők

Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid

Elkészítés és felhasználás

Alkalmazási terület:
Higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 1-2 adag (kb. 5 ml) gélt juttatunk a tenyérbe, melyet alaposan eldörzsölünk a kézen. Minimális behatási idő 30 másodperc. A virucid és tuberkulocid hatás eléréséhez a kézfertőtlenítést minimálisan 2 percig kell végezni úgy, hogy az 1 perces kézbedörzsölést követően ismételt kézfertőtlenítő gél adagolásával további 1 percig kézfertőtlenítést végzünk.

Előírt terméknév

Kézfertőtlenítő gél

Almárka

  • Almárka: Life

Márka

Brado

Szabványosított márka

Brado márka

Terméknév felosztás

Funkcionális név: Kézfertőtlenítő gél

Összetevők

Biocid hatóanyag: etanol 72,9% (CAS: 64-17-5), Veszélyes összetevők: etanol

Címkézhető összetevők

Biocid hatóanyag: etanol 72,9% (CAS: 64-17-5), Veszélyes összetevők: etanol

Tárolás és csomagolás

Tárolás

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve. Élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tárolandó, 5 évig eltartható.

Tárolási típus

Szobahőmérsékletű

Tárolási körülmények

  • Min. hőm °C: 0
  • Max. hőm °C: 35

Csomagolási típus

Adagoló

Biztonsági figyelmeztetés

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelmeztető mondat:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére, a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.
Egyéb figyelmeztetések:
Más fertőtlenítő- és tisztítószerrel nem keverhető.
Elsősegélynyújtás:
Általános védő és higiénés intézkedések:
Kerülni kell az anyag szembe jutását, lenyelését, gőzének belélegzését. Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni.
Hulladékkezelés:
A kiürült tisztítatlan csomagolóanyag valamint az anyag maradékot tartalmazó csomagolóanyag ártalmatlanítása a vonatkozó érvényes rendelet előírásainak figyelembevételével történhet. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és további terjedését, valamint a felszíni- vagy talajvízbe, talajba és csatornába kerülését.
Környezetvédelem/ökotoxikológia:
Akadályozzuk meg a kiömlött anyag szétterjedését. Ne engedjük felszíni- vagy talajvízbe, talajba és csatornába jutni.
Szennyezés-mentesítés:
A nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot, inert nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényben kell gyűjteni, hő- és gyújtóforrástól, szikrától távol kell tartani. A szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Egység (specifikusan)

Milliliter

Kiszerelés

100

Cikkszám: 355512. Kategóriák: , .

Vélemények

Még nincsenek értékelések.

Mondd el a véleményed elsőként: “Bradolife higiénés alkoholos kézfertőtlenítő gél – 100 ml”